วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

รูปสวยด้วยจุดและเส้น


กิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการ และมิติสัมพันธ์

นักเรียนร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อผลงานหนึ่งชิ้นที่สมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น