วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แบบรูป 2


ความเข้าใจเรื่องแบบรูปของความสัมพันธ์

เมื่อนักเรียนเห็นแบบรูปและความสัมพันธ์ของแบบรูป แล้วนักเรียนสามารถเชื่อมโยงแบบรูปที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจำวันของตัวนักเรียนได้ บอกแบบรูปซ้ำๆ เช่น กลางวัน - กลางคืน การเดินของเข็มนาฬิกา ฤดูที่เกิดขึ้นในหนึ่งปี ฤดูร้อน - ฤดูฝน - ฤดูหนาว รูปบนพื้นผ้า ลายผ้าไหมบนผ้าถุงของคุณแม่ ลวยลายบนผ้าเช็ดหน้า ต่างๆ มากมายที่นักเรียนได้สัมผัสและคุ้นเคยเป็นอย่างดี ครูจึงจำลองสถานการณ์ให้นักเรียนทำลายบ้นผ้าเช็ดหน้าของนเอง เพื่อนำรูปแบบต่างๆ ทั้งตัวเลข รูปภาพ และรูปเรขาคณิต มาสร้างสรรค์ตามจินตนาการของตนเองลงบนกระดาษ A4 เช่นผลงานของพี่โชค ด.ช.กมนภู สวาทรัมย์ นักเรียนชั้น ป.3 ที่แฝงไปแบบรูปต่างๆมากมายตามจินตนาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น