วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ลักษณะของเรขาคณิต 2 มิติ
สรุปองค์ความรู้เป็น Mind Mapping
นักเรียนศึกษาลักษณะของรูปเรขาคณิตแต่ละรูปเป็นกลุ่มแล้ว แลกเปลี่ยนความรู้โดยการนำเสนอ เพื่อจัดเรียงองค์ความรู้ให้สมบูรณ์ที่สุด นักเรียนจะสรุปความรู้ต่างๆ ทบทวนสิ่งที่เข้าใจออกมาเป็น Mind Mapping

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น