วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ความเข้าใจจำนวน 1-100


ทักษะการเรียนรู้ ด้วยการลงมือปฎิบัติจริง
การใช้สื่อจริงเพื่อสร้างความเข้าใจ เด็กได้สัมผัสโดยผ่านการเล่นเกมสร้างความสนุกสนานและน่าเรียนรู้ ก่อนการเล่นเกมนักเรียนทุกคนจะต้องรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกม คือ ชุดแผ่นร้อยที่ประกอบไปด้วยพี่หน่วยจิ๋ว มีค่าเป็น 1 ถ้าเรานำพี่หน่วยจิ๋วมาวางเรียงกัน 10 พี่หน่วยจิ๋วซึ่งมีความยาวเท่ากับแท่งพอดี จึงขอเรียกพี่แท่งสิบแทนมีค่าเป็น 10 แล้วเมื่อเด็กลองวางพี่แท่งสิบเรียงกันได้ 10 แท่งปรากฎว่ามีขนาดเท่ากับพี่แผ่น นักเรียนคิดว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดี... อ่อได้ชื่อแล้วเป็นพี่แผ่นร้อยนี้เอง ซึ่งพี่เขามีค่าเป็น 100 เช่นเดียวกันเด็กๆเยี่ยมมากค่ะ

1 ความคิดเห็น: