วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เรขาคณิต 3 มิติ


กิจกรรมสร้างความเข้าใจ เรขาคณิต 2 มิติ สู่ เรขาคณิต 3 มิติ
ครูมีแบบต่างๆ ให้นักเรียนดูและลองสร้างภาพดูว่า เมื่อประกอบรูปแล้วจะออกมาเป็นรูปทรงอย่างไร
จากนั้นให้นักเรียนลองสัมผัสและประกอบดู เมื่อมีความเข้าใจในแบบรูปเรขาคณิต 3 มิติ ครูให้นักเรียนฝึกการสร้างแบบลงในสมุดเพื่อสร้างความเข้าใจในการออกแบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ นักเรียนมีความสุขกับการออกแบบและตั้งใจทำชิ้นงาน ครูใช้คำชื่นชมผลงานและความตั้งใจในการทำงานเช่นเดียวกับพี่ป. 2 แม้เป็นเพียงในสมุดแต่ก็ตั้งใจทำผลงานอย่างเต็มที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น