วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เรขาสร้างสรรค์
เรขาคณิต 3 มิติ สร้างสรรค์
สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ โดยใช้ความเข้าใจเรื่องเรขาคณิต 3 มิติ ลงมือสร้างแบบด้วยตัวเอง ตัด พับ ติด สร้างเป็นผลงาน จากทำเพียงหนึ่งคนเมื่อเวลาผ่านไป ได้เรียนรู้ว่าต้องใช้เวลาในการทำนานต่อผลงานหนึ่งชิ้น จึงของรวมสองคน หรือสามคนเพื่อเป็นผลงานกลุ่มที่ครบสมบูรณ์ ครูเพียงแนะนำในการแก้ไขแบบที่ไม่ได้รูปตามเป้าหมาย โดยมีนักเรียนแก้ไขจนได้รูปที่ต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น