วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เรื่องเล่าก่อนสอน..เรื่องที่ 1

การโน้มน้าวให้นักเรียนสนใจในการเรียนในแต่ละคาบ..

     ในบางครั้งที่สอนคณิตศาสตร์ครูผู้สอนจะมีการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้นุกนพร้อมที่จะเรียนในชั่วโมงนั้นๆ อาจจะมีหลากหลายเทคนิคของครูแต่ละคนแตกต่างกันออกไป
     การนำเรื่อนิทานแง่คิดหรือเรื่องเล่าที่เป็นประโยชน์มาให้นักเรียนฟังแล้วเสมอมุมมองทางความคิดของนักเรียนก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆ อย่างยิ่งที่ครูจะได้สัมผัสเห็นมุมมองแง่คิดจากนักเรียน บางคนครูอาจจะไม่เคยเห็นเขาเสนอความคิดเห็นมาก่อน แต่พอมาฟังเรื่องเล่าที่เขาชอบแล้วในเวลาเรียนคาบนั้นเองเขาอาจจะกลายมาเป็นคนที่ชอบเรียนวิชานนั้นกับครูคนนั้นขึ้นมาทันทีก็ได้นะครับ
     เรื่องที่ผมยกตัวอย่างนี้ชื่อเรื่อง "ยายทีเป็นปอบ" พอเล่าเรื่องเสร็จประมาณ 2 ถึง 3 นาที จากนั้นก็ให้นักเรียนเสนอแง่คิดของเรื่องที่รับฟัง แล้วท้ายชั่วโมงครูฝากเป็นการบ้านให้นักเรียนสรุหเรื่องเล่า(เพื่อดูทักษะทางด้านการฟังของนักเรียนแต่ละคน) ให้นักเรียนไปเล่าเสนอผู้ปกครองแล้วให้ผู้ปกครองเซ็นต์รับทราบพร้อมตรวจเช็คคำถูก-คำผิดให้ลูกๆ นักเรียนอีกด้วย ให้เกิดความรักความสามัคคีของครอบครัวของนักเรียนอีกทางครับผม..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น