วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เรขาคณิต 1 มิติ(เส้นสร้างภาพ)

กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
โดยสร้างภาพที่เกิดจากเส้นต่างๆ เพื่อวัดความเข้าใจเรื่องเส้นต่างๆ
มีความเข้าใจว่าเส้นทำให้เกิดรูปร่างและภาพ เสริมสร้างจินตนาการด้วยเส้น
เชื่อมโยงเรขคณิต 1 มิต เป็นเรขาคณิต 2 มิติ การการลงมือทำเพื่อความเข้าใจ
ผลงานของ ด.ช.เจตณัฐ สวัสดี พี่เพลง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น