วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รูปสวยด้วยจุดและเส้น 1

   ในชั่วโมงสอนคณิตศาสตร์ครูได้ให้เด็กๆ ดูและสังเกตุของการเกิดเส้นของแต่ละเส้นจากสื่อ GSP โดยใช้จุดเชื่อมจุดทีละเส้นจนเกิดเป็นรูปภาพแรกๆ เด็กทึ่งกับสีสันต์อันสวยงามและภาพที่เกิดขึ้นแล้วครูใช้คำถามกระตุ้นให้คิดเรื่องการลากเส้นอย่างไร?

เมื่อเด็กๆ อยากลองทำดูบ้าง ครูจะนำกรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีจุดอยู่รอบๆ ในระยะห่างที่เท่าๆ กัน มาให้นักเรียนลองขีดเส้น เมื่อนักเรียนทดสอบลองผิดลองถูกจนได้ภาพตามต้องการแล้ว เขาก็จะเห็นการเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ในมิติของจุดและเส้น ดังภาพค่ะพี่ไก่ ป.3 
กับความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์รูปสวยจากเส้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น