วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รูปสวยด้วยจุดและเส้น 3


กิจกรรมเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์..
      
นักเรียนมีสิทธิ์สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการมีความมุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบในหน้าที่ของตน งานเดี่ยวเช่นของพี่ปลาย (ด.ช.วรยุทธ หนูช้างสิงห์)และงานคู่เช่นพี่ปุณ (ด.ช.ชนินทร์ จันทวงค์) กับพี่ใบตาล(ด.ช.ณพรัตน์ เถื่อนแก้ว) เสริมสร้างความคิดเป็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งมีครูให้คำชมและคำแนะนำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น