วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมในเวลา 1 วัน

กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดเรื่องเวลา
โจทย์กำหนดเพียงวาดภาพกิจกรรมและบอกเวลาภายใน 1 วัน
จากนั้นนักเรียนจะเป็นผู้คิดวิธีการที่จะนำเสนอกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับเวลาต่างๆ โดยที่ครูไม่จำกัดความคิด เปิดกว้างทางความคิดให้แสดงออก
อย่างเต็มความสามารถ นำความรู้เรื่องเวลากลางวันและกลางคืน เชื่องโยงเป็นคำตอบ
การตรวจครูจะไม่ใช้เครื่องหมายผิด จะใช้การขีดข้างใต้ข้อความหรือคำตอบ หรือเว้นไว้
ไม่ขีดเครื่องหมายถูก แต่ทุกครั้งที่นักเรียนส่งงานครูจะชมด้วยคำว่าดีมาก เยี่ยมมาก
เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนักเรียน ถึงทำผิดมาก็ตามอย่างน้อยเขาก็ตั้งใจทำมาด้วยตัวของเขาเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น