วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เรขาคณิต 1 มิติ(จุดสร้างสรรค์)

กิจกรรมสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างจินตนาการด้านการคิด
ครูให้นักเรียนใช้สีชอร์กจุดลงทีละจุลงบนกระดาษสีขาว เป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการของตัว
นักเรียนเอง จากกิจกรรมนักเรียนจะเกิดวามเข้าใจเรื่องจุดหลายๆ เรียงต่อกันจะเกิดเป็นเส้น
แล้วเส้นหลายๆเส้นเรียงติดกัน กลายเป็นผืนผิว  เกิดเป็นรูปร่างรูปทรง โดยที่ครูใช้คำถาม
กระตุ้นการคิดและสังเกตุ ในขณะที่ลงมือทำงาน เช่นเมื่อพี่จุดต่อๆกันในแนวเดียวกัน
เกิดอะไรขึ้น พี่คิดอย่างไร และถ้าจุดซ้ำๆ ที่เดิมบ่อยๆเข้าภาพจะเป็นอย่างไร เพราะอะไร
ครูชมทุกครั้งที่นักเรียนพยายามสังเกตและหาคำตอบ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น