วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รูปสวยด้วยจุดและเส้น 2


กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดภาพในสมอง..
     สามารถใช้ความรู้เก่าเชื่อมโยงเป็นผลงานชิ้นใหม่ตามจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับเพื่อน แลกเปลี่ยนความเข้าใจร่วมกัน เช่นเดียวกับคู่ของพี่ชมพู (ด.ญ.กุลปรียา สิงห์โพนทัน) กับพี่หมิว (ด.ญ.วนัสนันท์ ศรีสืบมา) ร่วมกันสร้างรูปสวยจากจุดที่กำหนดขึ้นเอง โดยครูชมให้กำลังใจในการตัดสิ้นใจลองทำด้วยตัวเอง “ลองทำดูตามที่พี่คิด ครูเชื่อว่าพี่ทำได้และทำได้สวยมาก” เมื่อนักเรียนทำออกมาได้แล้ว ครูพูดชมผลงานของเด็กอย่างจริงใจ “รูปสวยงามมาก พี่ทำได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ” เมื่อนักเรียนได้รับคำชมรูปต่อๆ มาก็จะเกิดตามมาอย่างตั้งใจ ไม่มีความกลัวที่จะลงมือทำ ไม่กลัวผิดหรือถูก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น