วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การเรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติด้วยตัวเอง

สื่อจริง ปฎิบัติจริง เพื่อความเข้าใจ
การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการได้ลงมือทำด้วยตัวเอง จะรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง ความรู้ที่ได้มาจากความเข้าใจ มีค่ามากสำหรับเด็กเล็ก ถึงการท่องจำทำให้เขาค้นหาคำตอบได้ แต่คำตอบนั้นไม่อาจสรุปได้ว่าเขาเข้าใจจริง การเรียนการสอนของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1-ป.3 จึงจำเป็นที่ให้ นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อจริงและการลงมือปฎิบัติจริง มีการเสนอแลกเปลี่ยนวิธีการคิดกับเพื่อน ๆ เพื่อสุปเป็นความเขาใจร่วมกันและเพิ่มเติมความเข้าใจของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น