วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สอนการคิดผ่านกิจกรรมหมากรุกไทย...

หนึ่งในกิจกรรมของวิชาคณิตศาสตร์
หมากรุกไทย


     ปีที่แล้วกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์เราได้จัดประชันหมากรุกไทย ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นให้ความสนใจกันเป็นอย่างดี มีผู้สมัครเข้าร่วมประชันประมาณ 93 คน แบ่งเป็ช่วงชั้นที่ 1 ชาย-หญิง และช่วงชั้นที่ 2 ชาย-หญิง ใช้เวลาการประชันหมากรุกไทยประมาณ 2 สัปดาห์ ก็ได้ผู้ชนะแต่ละระดับช่วงชั้น
     ในกิจกรรมดังกล่าวผมได้อาสาสมัครผู้ช่วยกรรมการ โดยมีกรรมการทั้งสิ้นเกือบ 15 คน ซึ่งนักเรียนทุกคนที่อาสาในครั้งนั้นได้แบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ โดยมี หน้าที่มากมายดังนี้นะครับ..
- ฝ่ายควบคุมสนามคือห้ามให้ผู้ชมเข้ามาในบริเวณที่เรารอบเชือกฟากไว้ 
- ฝ่ายจัดเตรียมสนาม/สถานที่จะเป็นนักเรียนชาย 2-3 คน 
- ฝ่ายจัดเตรียมกระดานหมากรุกไว้รอผู้เข้าร่วมการประชัน
- ฝ่ายตรวจเช็คผลการประชัน และจัดสายการประชันช่วยคุณครู
นักเรียนที่อาสาช่วยงานทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเผื่อไว้ใช้ในภายภาคหน้า 

     พอมาปีการศึกษา 2553 เราจัดการประชันในช่วงแข่งขันกีฬาสี ใช้เวลาเช่นเดิมแข่งขันเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรง ซึ่งมาครั้งนี้เราแบ่งการแข่งขั้นเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
- ป.1 - ป.2  ชาย-หญิง
- ป.3 - ป.4  ชาย-หญิง
- ป.5 - ป.6  ชาย-หญิง
แข่งขันเสร็จเมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนสุขใจหลังประชันเสร็จสิ้นลง บางคนบอกผมว่าจะขอแก้ตัวใหม่ในปัหน้าครับ

     กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงการคิดที่แยบยลอย่างยิ่ง ใช้หลักการแผนช่อนแผน ผมเคยไปเล่นกับนักเรียนหลายคน โดยเรามองเห็นพัฒนาการทางด้านการคิดที่แยบยลของเด็กแต่ละคนได้ผ่านกิจกรรมดังกล่าวครับ 
   ดังคำกล่าวของขงเบ้งเคยบอกไว้ว่า "เล่นหมากรุก อย่าเอาแต่บุกอย่างเดียว เดินหมากรุกยังต้องคิด เดินหมากชีวิต จะไม่คิดได้อย่างไร"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น