วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Mind Mapping สรุปความเข้าใจเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์

Mind Mapping แบบรูปและความสัมพันธ์

ครูและนักเรียนร่วมกันประมวลองค์ความรู้ที่ได้จาก กระบวนการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ ครูใช้คำถาม เพื่อให้นักเรียนยกมือนำเสนอ "แบบรูปและความสัมพันธ์เราเรียนรู้เรื่องอะไรกันมาบ้างค่ะ ครูขอคนน่ารักยกมือตอบหน่อยค่ะ " ครูให้นักเรียนเสนอพร้อมเขียนกิ่งแก้วบนกระดาน ให้นักเรียนมองเห็นได้ร่วมกันทุกคน ครูใช้คำถามเพิ่ม มีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมค่ะ นักเรียนนำเสนอแต่ละกิ่งแก้วออกมาจนครบ จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่ โดยเลือกคนที่พร้อมในการขึ้นทำงานนั่งทำงานบนโต๊ะเรียน นักเรียนทั้งสองคนจะแบ่งหน้าที่กันทำงาน เปลี่ยนกันเขียนเปลี่ยนกันระบายสี ตกแต่งให้สวยงาม ฝึกการทำงานเป็นคู่ ร่วมกับผู้อื่น การแบ่งปัน ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับผิดชอบผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ด.ญ.ฐิติพร สงครามรอด พี่อุ้มจุ้ย และ ด.ญ.มณทิรา ม่วงรัตน์ พี่โฟกัสผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2

ด.ญ.ชลิตา นาดี (พี่แพรว) และ ด.ญ.วนัสนันท์ ศรีสืบมา (พี่หมิว)

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

1 ความคิดเห็น:

  1. นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเพื่อหากิ่งแก้วใหญ่ๆ จากนั้นนักเรียนเป็นผู้แตกกิ่งก้อยเล็กๆตามความเข้าใจของตนเองค่ะ

    ตอบลบ