วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แบบรูปแสนสวย


แบบรูปและความสัมพันธ์

ผลงานสร้างสรรค์แบบรูปของภาพ ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป โดยมีรูปเรขาคณิต รูปภาพอิสระ ตามจินตนาการของนักเรียนเพื่อสื่อถึงความเข้าใจเรื่องแบบรูปของภาพ ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการซ้ำของรูปภาพ สีสัน เพื่อให้เห็นแบบรูปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นักเรียนมีความพยายามทำชิ้นงานให้สมบูรณ์แม้แต่ขนาดของภาพ ด้วยความตั้งใจ ผลงานจึงออกมาสวยงามและมีคุณภาพตามความสามารถของนักเรียน สื่อถึงความเข้าใจที่ดีในเรื่องที่เรียนรู้ผลงานโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ด.ญ.ณัฐฐาพร แบ่งเพชร (พี่ไก่)

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

1 ความคิดเห็น:

  1. น้องทำงานเรียบร้อยสวยงามและตั้งใจมากๆ ค่ะ

    ตอบลบ