วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รูปภาพสร้างสรรค์จากแกนสมมาตร


กิจกรรมต่อยอดจากการเรียนการสอนเรื่องแกนสมมาตรของนักเรียนชั้น ป.1


การเรียนรู้......นำไปสู่การใช้ได้จริง
กิจกรรมสร้างสรรค์ตัวละคร ที่ต้องการตามจินตนาการของนักเรียน นำความรู้เรื่องแกนสมมาตรมาช่วยออกแบบตัวละคร โดยการพับครึ่งกระดาษแล้ววาดภาพเพียงหนึ่งข้าง เมื่อคี่ออกจะได้ตัวละครที่สมส่วนทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นผลงานที่สมบูรณ์จากผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ขั้นตอนการออกแบบตัวละคร ร่างภาพลงบนกระดาษที่พับครึ้ง ตัดตามเส้นที่ร่าง จากนั้นถึงขั้นตอนทำให้แบบร่างกลายเป้นตัวละครที่สวยงาม โดยการระบายสีแต่งแต้มสีสันทั้งหน้าและหลัง ด้วยความตั้งใจเพื่อผลงานที่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ส่งต่อไปยังขั้นตอนสุดท้ายคือการติดไม้ตะเกียบ เพื่อใช้จับในการแสดงละครต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น