วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ความหมายของแกนสมมาตร

ความหมายของแกนสมมาตร

   กิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่องแกนสมมาตร โดยผ่านการปฎิบัติด้วยสื่อจริง
ครูมีกระดาษให้นักเรียนดู จากนั้นพับกระดาษครึ้งลงแผ่นเท่าๆ กัน ใช้กรรไกรตัดมีส่วนโค้งและว้าวตามต้องการ ครูตั้งคำถามกับนักเรียนรูปที่ครูตัดนั้นน่าจะเป็นรูปอะไร ? ครูให้นักเรียนตอบในสิ่งที่คิดทีละคนจนครบ แล้วครูคี่กระดาษออกมา ถามักเรียนกลับอีกว่ากระดาษแผ่นนี้สามารถเป็นอะไรได้บ้างค่ะ ? ครูให้นักเรียนได้ตอบแสดงความคิดเห็นทุกคน ตามจินตนาการของนักเรียนเอง จากนั้นครูให้นักเรียนลองสังเกตุดูนะค่ะ เด็กๆเห็นอะไรบ้างจากภาพ นักเรียนเสนอความคิดเห็นร่วมกัน ได้ออกมาเป็นรูปภาพมีเส้นตรงที่เกิดจากรอยพับ เส้นตรงเส้นนี้แบ่งภาพออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน แล้วเมื่อพับกลับมาอีกครั้งกระดาษจะทับกันได้สนิทพอดี ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเส้นสมมาตร หรือแกนสมมาตรนั้นเอง รูปภาพที่เกิดจากเส้นสมมาตรหรือแกนสมมาตร จึงเป็นรูปภาพที่สมบูรณ์ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา จากนั้นครูให้นักเรียนลองยกตัวอย่าง รูปภาพที่เกิดจากแกนสมมาตรเพียงเส้นเดียว สามตัวอย่างจากการสร้างแกนสมมตรขึ้นเอง โดยพับกระดาษแล้วตัดออกมาตามจินตนาการ นักเรียนจะได้ฝึกการมองภาพ ที่จะเกิดขึ้นโดยการตัดเห็นภาพเพียงครึ้งเดียว

4 ความคิดเห็น: