วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เศษส่วน : การอ่านและเขียนเศษส่วน

การอ่านและเขียนเศษส่วน
  เศษส่วนประกอบด้วยตัวเศษคือจำนวนชิ้นส่วนที่มี และตัวส่วน คือจำนวนชิ้นส่วนทั้งหมดของวัตถุนั้น โดยแต่ละส่วนมีขนาดที่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น 3/4 เศษสามส่วนสี่ หรือ สามในสี่ หรือวัตถุสามชิ้นส่วนจากวัตถุทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆ กัน นอกจากนั้น การแบ่งวัตถุสิ่งหนึ่งออกเป็นศูนย์ส่วนเท่า ๆ กันนั้นเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น 0 จึงไม่สามารถเป็นตัวส่วนของเศษส่วนได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น