วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

จัดบอร์ดกระบวนการเรียนการสอน 'คณิตศาสตร์นอกกะลา'

วันนี้ทีมครูคณิตศาสตร์นอกกะลา โรงเรียนนอกกะลา


   ช่วงบ่ายโมงเราช่วยกันจัดบอร์ดคณิตศาสตร์ ภายในห้องอบรม โดยเรามีองค์ประกอบทั้งหมดของบอร์ดทุกกระบวนการที่เรามี ดังนี้

ขอเล่ากระบวนการ ผ่านภาพนิ่งนะครับ..
 - กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตลอดทั้งปี
* ผังมโนทัศน์
* ปฏิทินรายปี
* แผนการสอน
* แนวทางการประเมิน

- 3 กระบวนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อความเข้าใจ / ทำไมต้องสอนคณิตศาสตร์?- ตัวอย่างชิ้นงาน / หลักสูตรการอบรมคณิตศาสตร์นอกกะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น