วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Concept การลบ


ทักษะการเรียนรู้ สู่ Concept การบวก
การสร้างความเข้าใจเรื่องการลบ นักเรียนจะเรียนผ่านสื่อจริงโดยชุดแผ่นร้อย เช่นมีจำนวนหนึ่งคือ 235 ต้องการหยิบออก 123 จะเหลือเท่าไร ให้นักเรียนได้ลองหยิบสื่อออกมา 235 แล้วให้หยิบออก /หรือหักออก 123 นักเรียนจะเหลือแผ่นร้อยกี่แผ่น แท่งสิบกี่แท่ง หน่วยจิ๋วกี่จิ๋ว เหล่านี้มีค่าเป็นเท่าไร เมื่อนักเรียนชำนาญจากการใช้สื่อจริง ให้นักเรียนวาดภาพแสดงการคิดแต่ยังคงใช้ภาษาธรรมชาติ เช่นมีอยู่ แล้ว หักออก /ตัดออก เหลือเท่าไร ลงในใบงาน concept การลบ นักเรียนจะเกิดความเข้าใจในการลบจำนวน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น