วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ทักษะการฟังจาก..เรื่องเล่าก่อนสอนคณิตศาสตร์

หนึ่งในเทคนิคในการเตรียมความพร้อมก่อนสอนคณิตศาสตร์

     เด็กๆ นักเรียนทุกคนชอบฟังเรื่องเล่าจากคุณครู ครูผู้สอนแต่ละคนอาจจะเทคนิคแตกต่างกันออกไปในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีสมาธิ คลื่นสมองต่ำพร้อมที่จะเรียนรู้ เมื่อเด็กอยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำแล้วครูก็จะนำเข้าสู่บทเรียน และเด็กก็จะได้เปิดรับความรู้จากครูผู้สอนอย่างเต็มที่
     หนึ่งในเรื่องเล่านิทานแง่คิด "ลิงกับลา" เรื่องดีๆ มีสาระนำมาเล่าให้นักเรียนสดับรับฟังแล้วถามแง่คิดจากนิทานจากนักเรียนทุกๆ คน เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมได้ดี เรื่องที่นำมาเล่าถ้าสอดคล้องกับเนื้อหาที่กำลังจะสอนจะดีมากเลยทีเดียวครับ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น