วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

แผ่นพับความรู้ โดยนักเรียนชั้น ป.1

หน่วยการเรียนรู้จำนวนหรรษา สาระที่ 1จำนวนและการดำเนินการ
การรวม
การหักออก

หน่วยการเรียนรู้ ประมาณค่าพาเพลิน สาระที่ 2 การวัด
เครื่องมือวัดความยาว

การตวง
เวลา

หน่วยการเรียนรู้ ปิรามิดมหัศจรรย์ สาระที่ 3 เรขาคณิต
เรขาคณิต


หน่วยการเรียนรู้ แบบรูปน่าคิด สาระที่ 4 พีชคณิต
แบบรูปและความสัมพันธ์

การนับเพิ่ม
การนับลด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น