วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เวลาชีวิตของหนู

กิจกรรมเวลาชีวิตของหนู เพื่อให้นักเรียนบอกช่วงเวลานี้นักเรียนกำลังทำอะไร หรือกิจกรรมนี้ควรเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดของวัน ซึ่งชิ้นงานแบ่งเป็น 6 ช่อง 6 กิจกรรมที่เกิดขึ้น นักเรียนมีความตั้งใจในการสื่อสารกิจกรรมที่ทำ ออกมาเป็นรูปภาพได้น่ารักมากดังตัวอย่างค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น