วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปองค์ความรู้ถ่ายทอดผ่าน Mind Mapping เรื่องแกนสมมาตร

สรุปองค์ความรู้ถ่ายทอดผ่าน Mind Mapping เป็นคู่


     ครูเตรียมความพร้อมของนักเรียน ผ่านการเสริมแรงขอบคุณคนที่น่ารัก และกลุ่มที่ยอดเยี่ยม
ทบทวนความเข้าใจจากนักเรียน ด้วยคำถามย้อนกลับเแกนสมมาตรคืออะไร มีลักษณะอย่างไร และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร นักเรียนตอบด้วยความเข้าใจ คือเส้นตรงที่แบ่งรูปภาพออกเป็นสองส่วนที่เท่ากัน เมื่อพับจะทับกันได้สนิทพอดี สามารถสร้างภาพที่เท่ากันทั้งสองข้างเพียงการวาดแค่ครึ่งเดียว การแบ่งภาพที่มีแกนสมมาตรเป็นส่วนๆ ที่เท่ากันโดยไม่ต้องวัด ครูให้คำชื่นชมนักเรียนที่ร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมชื่นชมผู้ฟังที่ตั้งใจฟังเป้นอย่างดี

    ครูใช้คำถามย้อนกลับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมา ได้เข้าใจเรื่องอะไรบ้าง นักเรียนยกมือนำเสนอร่วมกันในชั้นเรียน ครูช่วยเขียนข้อมูลลงบนกิ่งแก้วต่างๆ เช่นความหมาย รูปที่มีแกนสมมาตร 1 แกน รูปที่มีแกนสมมาตร 2 แกน รูปที่มีแกนสมมาตร 3 แกน รูปที่มีแกนสมมาตร 4 แกน และ รูปที่มีแกนสมมาตรมากกว่า 4 แกน

    จากนั้นนักเรียนจะได้ลงมือทำเป็นคู่เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อน เพื่อทบทวนและสรุปกิ่งก้อยร่วมกันออกมาเป็น Mind Mapping สรุปความเข้าใจเรื่องแกนสมมาตร
นักเรียนทั้งคู่ร่วมกันตรวจสอบ Mind Mapping พร้อมนำเสนอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในชั้นเรียน เพื่อสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น