วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

สอนคณิตศาสตร์..ตามลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา(วงกลม ทรงกระบอก กรวย)

การสอนเพื่อความเข้าใจของทั้ง 3 เรื่อง
วงกลม ทรงกระบอก กรวย

1. เรื่อง..วงกลม
    เริ่มจากเรื่องวงกลม ครูให้นักเรียนเรียนรู้พื้นฐานเรื่องของวงกลม การสอนหาค่าพายหรือไพ(pi: π) เป็นค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ ที่เกิดจากความยาวเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ซึ่งค่าดังกล่าวจะมีค่าประมาณ 3.14 หรือ 22/7 นักเรียนทราบค่าดังกล่าวจากกระบวนปฎิบัติจริง นำอุปกรณ์ที่มีลักษณะวงกลมมาพร้อมกับเชือกมาวัดหาความสัมพันธ์ แล้วสร้างตารางเปรียบเทียบค่าที่ได้จากนักเรียนหลายๆ คน..
ภาพประกอบเรื่องวงกลมดังกล่าว เป็นภาพอธิบายส่วนประกอบของวงกลม

ภาพประกอบการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวงกลม 
(นักเรียนหาค่ารัศมีจากการนำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมาหารสอง..)

2. เรื่อง..ทรงกระบอก
    เมื่อนักเรียนเรียนรู้ผ่านเรื่องวงกลมมาแล้ว ครูก็จะสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวงกลมกับทรงกระบอกได้อย่างง่ายดาย เพราะทรงกระบอกเกิดจากการนำวงกลมที่มีขนาดพื้นที่เท่ากันมาวางทับซ้อนกันก็กลายเป็นทรงกระบอก ถ้าจะหาปริมาตรก็เพียงนำสูตรพื้นที่วงกลมมาคูณกับขนาดของความสูงก็จะได้ปริมาตรของทรงกระบอก..

3. เรื่อง..กรวย
    ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องกรวยกับทรงกระบอก ครูเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้นักเรียนช่วยกันคิดตาม ครูพานักเรียนทดลองความหาขนาดความจุของทรงกระบอกโดยการตักทรายโดยใช้กรวยใส่ลงในทรงกระบอก(ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของปากและขนาดของความสูงของกรวยและทรงกระบอกต้องเท่ากันพอดีด้วยนะครับ) สรุปผลการทดลองก็คือ เราตักทรายโดยใช้กรวย 3 ครั้ง จะเต็มทรงกระบอกพอดี

    ทั้ง 3 เรื่องดังกล่าว ถ้าครูสอนโดยบอกเฉพาะสูตรแล้วให้นักเรียนหาคำตอบให้เสร็จๆ ไปในแต่ละเรื่อง นักเรียนก็จะไม่เห็นการเชื่อมโยง ไม่เห็นที่มาของสูตรต่างๆ อย่างลึกซึ่ง...

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ19 กุมภาพันธ์ 2554 02:23

  เนื้อหาดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ19 กุมภาพันธ์ 2554 02:26

  ดีมาก

  ตอบลบ
 3. ลองนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์นะครับ นะเรียนจะเกิดความเข้าใจ..

  ตอบลบ