วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

จินตนาการสร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์LPMP(ป.4)...

ทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
week 2 ถึง week 3 ของ Quarter 4/53

    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทำงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการทางด้านคณิตศาสตร์ทั้ง 29 คน
    ก่อนวันทำชิ้นงานจริงผมจะให้นักเรียนทุกคนลองสร้างโครงเรื่องที่จะสร้างสรรค์ให้ดูก่อน จากนั้นเมื่อครูตรวจเช็คดูแล้วว่าสามารถทำได้ครูแจกการกระดาษ 1 ส่วน 8 ของกระดาษ 100 ปอนด์ ให้นักเรียนเริ่มจัดทำชิ้นงานตามโครงร่าง..

    พี่เอินเอิน ทำการ์ตูนช่องเกี่ยวกับการเพิ่มของลำดับจำนวน เพิ่มทีละเท่าไร? เท่าไร?.. ซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้พีชคณิตของชั้น ป.4 ชื่อเรื่อง "เงียบ"

   ระหว่างทำงานให้เพื่อนๆ ช่วยตรวจเช็คงานของเพื่อน ชี้แนะปรึกษากันได้ ผมจะย้ำนักเรียนเสมอว่าให้เพื่อนๆ ที่ทำงานเสร็จก่อนไปช่วยเพื่อนที่ยังทำงานไม่เสร็จนะครับ..

    ภาพตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นกระดาษโครงร่างที่ระบายสีเสร็จแล้วและกำลังจะเริ่มจัดทำชิ้นงานของจริงแล้ว

     การสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ ผมเห็นนักเรียนทุกคนมีความตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นด้วยความมุ่มมั่น หลายคนขอนำกลับไปทำต่อที่บ้านและให้ผู้ปกครองช่วยตรวจเช็คชิ้นงาน รับลายเซ็นต์คุณแม่ คุณพ่อมาโชว์ให้เพื่อนๆ ดูด้วยความสุขใจของนักเรียนและคุณครูผู้สอนครับ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น