วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

นำเสนอนิทานแบบรูป

นำเสนอนิทานแบบรูปให้เพื่อนๆ ฟัง
นิทานที่ช่วยกันแต่งมา ถึงเวลาต้องนำเสนอให้เพื่อนๆ ฟังได้ความรู้เรื่องแบบรูป พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานที่สร้างสรรค์ นิทานประกอบภาพวาดของ พี่ ป.3 เห็นถึงพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น และความเข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้มาจากนำเสนอนิทานแล้ว นักเรียนจะสรุปองค์ความรู้ต่างๆ ตามความเข้าใจ ความหมายของแบบรูป ตัวอย่างแบบรูปของรูปภาพเรขาคณิต แบบรูปของตัวเลข แบบรูปของตัวอักษร แบบรูปของเครื่องหมาย และแบบรูปของเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตประจำวัน เราเห็นเป็นประจำ เช่นกลางวัน กลางคืน ตามความเข้าใจของนักเรียนเอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกัน และเห็นตัวอย่างที่หลากหลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น