วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปความเข้าใจเรื่องแกนสมมาตร

ผลงานตามความเข้าใจการสรุปความรู้ความเข้าใจ ที่ได้เรียนมาในแต่ละเรื่อง นักเรียนจะสรุปองค์ความรู้
และความเข้าใจ ในรูปแบบของ Mind Mapping เพื่อให้เห็นภาพโดยรวม นักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจ ที่ละกิ่งแก้วที่ได้รับจากการผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจากสื่อจริงความเข้าใจโดยการผ่านการปฏิบัติ ความเข้าใจนั้นสามารถแตกยอด เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น