วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

ครอบครัวนักเดินทาง(เวลา)

Quarter 2 / 53 , สาระที่ 2 : การวัด
การบอกเวลาและความสัมพันธ์ของเวลา
 
 
    เรื่องเล่าก่อนสอนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านสามารถนำไปเล่าเชื่อมโยงก่อนเข้าสู่บทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นในการสอนเรื่อง "เวลา" เมื่อครูเตรียมความพร้อมที่จะสอนให้นักเรียนดีแล้ว ลองใช้เรื่องนี้ไปเล่าเป็นเกร็ดความรู้ในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรับฟังดูนะครับ
     เรื่องเล่าก่อนสอนเรื่องของเวลา "ครอบครัวนักเดินทาง" ..

ตั้งแต่ลืมตาดูโลก..
ก็พบว่าตนเองเดินได้แล้ว และต้องเดินตลอดเวลา
แม่ของวิที่เดินช้ากว่าบอกว่า “การเดินเป็นหน้าที่ การเดินทางเป็นชีวิตของพวกเรา ถ้าหยุดเดินเมื่อไหร่ ก็ตายเมื่อนั้น”
วิพบว่าตนเองเดินเร็วกว่าแม่เกือบ 60 ก้าว
ส่วนแม่ก็เดินเร็วกว่าพ่อซึ่งเตี้ย และอ้วน ประมาณ 60 ก้าว
แต่ครอบครัวของวิก็อบอุ่น เพราะทุก ๆ ชั่วโมงจะมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตา
ไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่จะเจอกันเฉพาะตอนเย็นหรือวันหยุด
น่าเสียดายที่แม้ครอบครัวของวิ (นาที) จะเป็นนักเดินทางตลอดชีวิต


แต่ก็ไม่เคยที่จะเดินพ้นหน้าปัดนาฬิกาเลย...

     เมื่อครูผู้สอนเล่าเตรียมความพร้อมนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะเป็นการสอนที่ง่ายยิ่งขึ้นมากในเรื่องการสอนเพื่อความเข้าใจในเรื่องของเวลา ซึ่งในเนื้อเรื่องครอบครัวนักเดินทางนี้ได้บอกถึงความสัมพันธ์ของเข็มนาฬิกาไว้ด้วยและจะทำให้นักเรียนกับครูมีมิติสัมพันธ์ในการเล่าเรื่องด้วยอีกทางเช่นกันครับ...

1 ความคิดเห็น: