วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

โมเดลแผนภูมิแท่ง


การนำเสนอข้อมูลโดยแผนภูมิแท่ง

นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกสำรวจข้อมูลจากสิ่งที่ใกล้ตัว แล้วนำเสนอข้อมูลดังกล่าว
ออกมาในรูปของแผนภูมิแท่ง ในลักษณะของสามมิติ

ลงมือสร้างโมเดลปริซึมสี่เหลี่ยม ตามขนาดของแต่ละแท่งข้อมูล

ติดแปะลงในรูปแผนภูมิแท่งที่วาดไว้


ผลงานงานใกล้จะเสมบูรณ์เหลืออีกสามแท่งค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น