วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

โมเดลแผนภูมิแท่ง 3

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนเก้าอี้ในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6

โมเดลแผ่นภูมิแท่ง
แต่ละแท่งแสดงจำนวนเก้าอี้ในชั้นเรียนของพี่ป.1 ไปจนถึงชั้นเรียนของพี่ ป.6
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน

สมาชิกผู้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกันคือ
พี่ตุ๊กตา พี่อ้อแอ้ พี่สังวาล และพี่ต้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปสำรวจข้อมูลในชั้นเรียน ป.1-ป.6 เพื่อเก็บสถิติของจำนวนเก้าอี้ของนักเรียน แล้วนำเสนอข้อมูลโดยการสร้างตารางข้อมูล และแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนทั้งหมด จากนั้นนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน และสรุปความเข้าใจร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น