วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

ทิศและแผนผัง...

Quarter 2 / 53 , สาระที่ 2 : การวัด
การบอกชื่อทิศและการเขียนแผนผัง


    ในชั่วโมงเรียนเรื่องการบอกชื่อทิศและการเขียนแผนผัง ครูเล่าอธิบายถึงความสัมพันธ์ของเรื่องที่เรียนผ่านๆ มาให้นักเรียนบอกถึงการเชื่อมโยงกันของความรู้ที่นักเรียนได้รับไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์บทประยุกต์ที่คุณครูเตรียมมาให้ไว้แล้ว เช่น "ถ้าครูป้อมขายตู้เย็นราคา 28,700 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ครูป้อมขายได้กำไร 15% อยากทราบว่าถ้าครูป้อมจะขายให้ได้กำไร 23% ครูป้อมต้องขายตู้เย็นในราคากี่บาทครับ"
    เมื่อครูสอบถามทบทวนความรู้เดิมมาแล้ว ครูอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเรียกชื่อทิศ จากนั้นให้นักเรียนบอกชื่อทิศต่างๆ ที่นักเรียนรู้จัก ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนทั้ง 30 คน แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5-6 กลุ่ม ครูสร้างความเข้าใจในการค้นหาข้อมูลแล้วเวลานัดหมาย ครูให้นักเรียนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรียกชื่อทิศ(แหล่งหาข้อมูลของนักเรียน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด หนังสือที่ยืมคุณครู สอบถามผู้รู้ในบริเวณโรงเรียน)
    พอนักเรียนกลับมาห้องเรียนตามเวลาที่ครูนัดหมายครูให้นักเรียนนำข้อมูลออกมา Show & Share กับเพื่อนๆ ว่าเรียนได้ข้อมูลแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง..
อุดร - ทิศเหนือ
อิสาน - ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
บูรพา - ทิศตะวันออก
อาคเนย์ - ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทักษิณ - ทิศใต้
หรดี - ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ประจิม - ทิศตะวันตก
พายับ - ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น