วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

จินตนาการสร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์LPMP(ป.5)...

ทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
week 2 ถึง week 3 ของ Quarter 4/53
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการทางด้านคณิตศาสตร์(เป็นแบบรูปเล่ม)ทั้ง 27 คน
    นักเรียนทุกคนต้องเขียนออกแบบโครงเรื่องเนื้อหาที่จะจัดทำชุดความรู้ของแต่ละคนมานำเสนอครูผู้สอนก่อน ถ้านักเรียนคนใดนำเสนอผ่านแล้วครูก็จะแจกกระดาษ 1 ส่วน 8 ของกระดาษ 100 ปอนด์ ให้คนละ 2-4 แผ่น(ของพี่ๆ ป.5 จะแตกต่างกันจากของพี่ๆ ป.4 ) เพื่อให้นักเรียนนำกระดาษไปเย็บรวมเป็นรูปเล่มเตรียมจัด..

ลำดับกิจกรรมทำชิ้นงานสร้างสรรค์ของพี่ๆ ป.5
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
 
     อ่านศึกษาข้อมูลจากหนังสือหลายๆ เล่มในห้องสมุด ก่อนลงมือทำชิ้นงานของพี่โอม , พี่ตะวัน

     พี่กัน , พี่แนน ,พี่บีม(ภัค)พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประกอบกับหนังสือของแต่ละคน เสนอแนะงานให้เพื่อนๆ ว่าความปรับวิธีออกแบบงานอย่างไรกันบ้าง..

     พี่พลอยสนใจเรื่องเลขยกกำลัง แต่พยายามหาหนังสือคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาไม่เจอเนื้อหา เลยขอยืมคอมฯ คุณครูค้นหาข้อมูลเลขยกกำลัง(เลขยกกำลังไม่ได้อยู่ในเนื้อหาระดับประถม)

ขั้นตอนที่ 2 ลงมือออกแบบชิ้นงานสร้างสรรค์
     พี่ตะวัน เริ่มลงมือออกแบบทำชิ้นงานเป็นชุดความรู้ทางคณิตศาสตร์ พี่ตะวันมีความมุ่งมั่นทำงานได้ดีมากและมาขอกระดาษเพิ่มกับครูป้อมเกือบ 7-8 แผ่น..

     พี่บีม(ป) ออกแบบชุดความรู้เรื่องเวลาและการ์ตูนช่อง ผสมผสานชิ้นงานลงตัวสวยงามมากครับ

     พี่กระต่าย ออกแบบชุดความรู้เรื่องเวลาและความสัมพันธ์ การ์ตูนช่องลงท้ายรูปเล่มเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยทีเดียวครับ

     พี่หมวย ออกแบบชิ้นงานเป็นชุดความรู้เรื่องคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม ทำงานได้ประมาณ 30% แล้วยังไม่เสร็จ ดูความตั้งใจของพี่หมวยแล้วครูป้อมเลยเพิ่มกระดาษให้อีก 1 แผ่น..

     ตัวอย่างชิ้นงานที่นักเรียนกำลังอยู่ทำใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม

    พี่ต่อ ออกแบบชิ้นงานการ์ตูนช่องเกี่ยวกับนักเดินทางคณิตศาสตร์ ความสุขใจในการทำชิ้นงานสร้างสรรค์นี้ พี่ต่อมุ่มมั่นตั้งใจทำมาขอกระดาษเพิ่มกับครูป้อมอีก 2-3 แผ่น..

    ปล. ตัวอย่างชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ของพี่ๆ ป.4 และพี่ๆ ป.5 อยู่ในบทความต่อไปนะครับ..

1 ความคิดเห็น:

  1. พี่ต่อสุดยอดมากค่ะครู ฝีมือเกินเด็ก ป.5

    ตอบลบ