วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมหาแกนสมมาตรของรูปเรขาคณิต


จับคู่หาแกนสมมาตรกันนะคำถามก่อนทำกิจกรรม ให้นักเรียนคาดเดาคำตอบ ของคำถามก่อนลงมือทดลองทำด้วยตัวเอง
รูปเรขาคณิตต่างๆ จะมีแกนสมมาตรหรือไม่ ถ้ามีจะมีเท่าไร เหมือนกันทุกรูปหรือเปล่า แล้วรูปเรขาคณิตรูปใดน่าจะมีแกนสมมาตรมากที่สุด และรูปใดมีแกนสมมาตรน้อยที่สุด ?????

กิจกรรม
นักเรียนเลือกจับคู่ของตัวเอง
ทั้งคู่จะเริ่มวางแผนจะทำอะไรเป็นสิ่งแรก ใตรทำหน้าที่อะไรจึงจะลงตัวที่สุด
ตลงกันได้แล้ว นักเรียนจะร่วมลงมือด้วยกัน แลกเปลี่ยนกันระหว่างทำงาน
เมื่อหาแกนสมมาตรได้แต่ละรูป จะเกิดการตรวจเช็คกันเองภายในคู่
หาผลสรุปได้แล้วแลกเปลี่ยน และเช็คกับคู่ข้างๆ
นักเรียนนำเสนอ เแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆภายในห้องเรียน และคุณครูในสิ่งที่ได้มาท้ายชั่วโมง
เพื่อตรวจเช็คและหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น