วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

โมเดลแผนภูมิแท่ง 2

การนำเสนอข้อมูลโดยแผนภูมิแท่ง

นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกสำรวจข้อมูลจากสิ่งที่ใกล้ตัว แล้วนำเสนอข้อมูลดังกล่าว
ออกมาในรูปของแผนภูมิแท่ง ในลักษณะของสามมิติ

การนำเสนอข้อมูลทางสถิติของนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่ 3
ตารางข้อมูลพร้อมแผนภูมิแท่งในรูปของสามมิติ

สถิติของจำนวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แสดงออกมาในรูปของจำนวนนักเรียนชายและจำนวนนักเรียนหญิง

แท่งสีม่วงแทนจำนวนนักเรียนชาย ส่วนแท่งสีเหลืองแทนจำนวนนักเรียนหญิงในแต่ละชั้นเรียน


สถิติของจำนวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แสดงออกมาในรูปของจำนวนนักเรียนชายและจำนวนนักเรียนหญิง
แท่งสีม่วงแทนจำนวนนักเรียนชาย ส่วนแท่งสีเหลืองแทนจำนวนนักเรียนหญิงในแต่ละชั้นเรียน


สถิติของจำนวนหนังสือในมุมอ่านหนังสือในชั้นเรียน ป.1-ป.6
แสดงจำนวนหนังสือนิทาน เรื่องสั้น หนังสือทางวิชาการต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น