วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เกมส์มหาสนุก

เรียนรู้ทักษะและกระบวนการคิด ในสาระที่ 6
นักเรียนชั้นป.1 สร้างสรรค์เกมส์ของตนเองเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

ชง
ครูสร้างรูปร่างประหลาดบนกระดานทีละนิด พร้อม ให้นักเรียนลองทายไปเรื่อยๆ จนรู้ว่าเป็นเกมส์อะไร
เชื่อม

ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เกมส์นี้จะสนุกควรเพิ่มเติมส่วนไหนลงไปบ้าง และเล่นอย่างไร นักเรียนร่วมกันเสดงความคิดเห็น พร้อมอธิบายวิธีการเล่น
ใช้
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เพื่อสร้างเกมส์ของตนเองตามจินตนาการ
เสร็จแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยการอธิบายวิธีการเล่นเกมส์ที่สร้างขึ้น


แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน


ออกแบบเกมส์ร่วมกันเป็นกลุ่ม


สร้างแบบลูกเต๋าเพื่อกำหนดแต้มเดิน

ลูกเต๋าเสร็จสมบูรณ์พร้อมเล่นค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น