วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แผนภูมิรูปภาพ ของพี่ ป.2

   ก่อนวันที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการออกแบบแผนภูมิรูปภาพ

คุณครูฝากการบ้านให้พี่ ป.2 แต่ละคนไปสำรวจวันเกิดของสมาชิกในครอบครัว โดยให้แต่ละคนสำรวจว่าในครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมดกี่คน เกิดวันอาทิตย์กี่คน วันจันทร์กี่คน ไล่ไปจนถึงวันเสาร์
  เช้าวันถัดมาในชั่วโมงคณิตศาสตร์ คุณครูสร้างตารางบนกระดานเหมือนการนับคะแนนเสียง เพียงแต่เวทีนี้เป็นการนับจำนวนคนที่เกิดในวันต่างๆ ของครอบครัวพี่ ป.2 ทั้งหมด
เมื่อพี่ ป.2 คนแรกเริ่มรายงานข้อมูลของตัวเอง "วันอาทิตย์ 2 คนครับ" คุณครูก็ขีดในช่องวันอาทิตย์ไป 2 ขีด "วันพุธ 1 คน วันพฤหัสบดี 1 คน ครับ" คุณครูก็ขีดในช่องวันพุธและวันพฤหัสบดี อีกวันละ 1 ขีด จากนั้นคนที่ 2 ก็เริ่มรายงานข้อมูลของตัวเองพี่ ป.2 คนอื่นๆ ต่างตั้งตารอที่จะรายงานข้อมูลที่ตัวเองได้ไปสำรวจมา
   เมื่อทุกคนรายงานข้อมูลจนครบ คุณครูและนักเรียนช่วยกันรวมข้อมูลของแต่ละวัน และได้ข้อสรุปว่า ครอบครัวพี่ ป.2 ทั้งหมด มีคนที่เกิดวันอาทิตย์ 43 คน วันจันทร์ 30 คน วันอังคาร 20 คน วันพุธ 21 คน วันพฤหัสบดี 21 คน วันศุกร์ 9 คน และวันเสาร์ 20 คน
  จากนั้นคุณครูจึงตั้งโจทย์ใหม่ให้นักเรียน โดยแจกกระดาษ A4 ให้คนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดสร้างเป็นแผนภูมิรูปภาพโดยให้ใช้รูปเรขาคณิตสามมิติใดๆ 1 รูป แทนจำนวนคน 4 คน (ถ้าหากเป็นเศษ ไม่ครบ 4 คน ให้นักเรียนวาดรูปเรขาคณิตเพียงครึ่งรูป) เด็กๆ แต่ละคนเริ่มลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงานของตัวเอง บ้างก็วาดเป็นทรงกลม บ้างก็วาดเป็นสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ทรงกระบอก ทรงกรวย แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน

ตัวอย่างชิ้นงานของพี่ๆ ป.2

2 ความคิดเห็น: