วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โจทย์ปัญหาคณิตฯ ประถมศึกษา(บทประยุกต์ ป.5)

ตู้เย็นราคา 48,000 บาท วางเงินมัดจำ 15% ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินกี่บาท?

เฉลย..วิธีคิดของเด็กนักเรียนโรงเรียนนอกกะลา

1 ความคิดเห็น: