วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โจทย์ปัญหาคณิตฯ ประถมศึกษา(มุม ป.3)

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง ถ้าหากตัดออก 1 มุม จะเหลือกี่มุม?

เฉลย..วิธีคิดของเด็กนักเรียนโรงเรียนนอกกะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น