วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โจทย์ปัญหาคณิตฯ ประถมศึกษา(การหาพื้นที่ประยุกต์ ป.6)

จากรูป..
ที่ดินแปลงหนึ่งมีพื้นที่ 420 ตร.ม. ด้วย A ยาวกี่เมตร?เฉลย..วิธีคิดของเด็กนักเรียนโรงเรียนนอกกะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น