วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

โจทย์ปัญหาคณิตฯ ประถมศึกษา(โจทย์ปัญหา-การคิด ป.4)

มีบ้านอยู่ 7 หลัง แต่ละหลังมีแมวอยู่ 7 ตัว แมวแต่ละตัวจับหนูได้ 7 ตัว หนูแต่ละตัวกินข้าวเปลือกตัวละ 7 รวง ข้าวเปลือกแต่ละรวงประกอบไปด้วยเมล็ดข้าว ซึ่งนำไปปลูกและสีได้เป็นข้าวสารได้อีกรวงละ 7 ถัง
อยากรู้ว่าจำนวนบ้าน แมว หนู ข้าวเปลือก และข้าวสารรวมกันทั้งหมดเป็นเท่าไร?เฉลย..วิธีคิดของเด็กนักเรียนโรงเรียนนอกกะลา

1 ความคิดเห็น: