วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Mind Mapping ก่อนเรียนคณิตศาสตร์นอกกะลา ป.6/2555

  เด็กๆ ได้สรุปองค์ความรู้ ความเข้าใจ ถ่ายทอดออกมาเป็นผังมโนทัศน์ก่อนเรียนคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555


 ตัวอย่างชิ้นงาน ป.6
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์


  ความตั้งใจ นำมาสู่ความงดงามของจินจนาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น