วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ทำภาระงาน..ลงในสมุดคณิตศาสตร์นอกกะลา(ประโยชน์ของการลอกงานมาส่งครู)

  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
บางชั่วโมงครูไม่ได้ให้นักเรียนทำชิ้นงานลงในสมุด ครูจะขึ้นโจทย์บนกระดาษแล้วให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีคิดลงในสมุดของนักเรียน นักเรียนที่นี่จะมีเวลาทำภาระงานในแต่ละคาบเรียนประมาณ 25-35 นาที นักเรียนที่ทำงานเสร็จก่อนเพื่อน บางชั่วโมงครูก็จะมีโจทย์ที่ท้าทายสำหรับนักเรียนที่ทำงานเสร็จเร็วก่อนเพื่อน เราจะเรียกว่า 'มุมคนเก่ง'  หรือบางชั่วโมงครูจะให้นักเรียนที่ทำเสร็จเร็ว ตกแต่งชิ้นงานของตัวเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย วาดภาพประกอบ หรือเป็นกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

   กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน..
ผมจะให้นักเรียนระดมความคิดในชั่วโมงนั้น นักเรียนที่เรียนรู้เร็วครูก็จะให้ช่วยเพื่อนที่เรียนรู้ช้า ยังทำงานไม่เสร็จหรือไม่เข้าใจในโจทย์ข้อนั้นๆ
การช่วยเพื่อนอาจจะมีหลายวิธี บางคนอาจจะเพียงอธิบายให้เพื่อนๆ เพื่อนบางคนอาจจะลอกเพื่อนมาส่งครู ข้อนี้สำคัญครับ ถ้าหากนักเรียนลกองานกันมาส่งครู ครูต้องตรวจสอบความเข้าใจผู้เรียนขณะส่งงานในชั่วโมงนั้นๆ โดยการสังเกตขณะที่เวลานักเรียนทำภาระงาน ครูใช้คำถามตรวจสอบเช็คความเข้าใจผู้เรียน ให้นักเรียนได้อธิบาย
  ที่นี่ถ้าหากผู้เรียนลอกงานเพื่อนมาส่ง เราไม่ถือว่าเป็นสิ่งผิด แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของเขา ให้เขาได้เรียนรู้การทำงานจากเพื่อน ครูต้องไม่ปิดกั้นจินตนาการผู้เรียนไปจนหมดทุกเรื่อง ให้เขาได้เรียนรู้การทำงานด้วยตนเอง ให้เข้าเกิดความงอกงามจากตัวของเขาเอง
เมื่อเขาเข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์ดีแล้ว เขาจะไม่ให้ความสำคัญของการลอกอีกเลย


  มีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งตอนผมเรียนที่มหาลัยฯ ผมชอบลอกงานเพื่อนไปส่งคณาจารย์เป็นประจำ จนกระทั่งเพื่อนๆ คนที่เคยให้เพื่อนลอกงานนั้นเกิดป่วยขึ้นมา วันนั้นเองผมและเพื่อนๆ อีกหลานคนต้องดิ้นรน ค้นคิดหาคำตอบด้วยพวกเราเอง โดยแบ่งโจทย์กันคนละ 1-2 ข้อ จนกระทั่งพวกเราทำงานกันจนเสร็จ และนั้นเองเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ผมและเพื่อนๆ ต้องเสาะแสวงหาควรรู้กันเองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา


บทเรียนบางอย่างมันสอนหรือบอกกันเลยไม่ได้ มันต้องเรียนรู้จากประสบการณ์บางอย่าง เพื่อเรียนรู้และจะผ่านมัน

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ20 ธันวาคม 2554 15:18

    เรียนรู้ที่จะหาความตอบด้วยตนเอง

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ26 ธันวาคม 2554 12:39

    มีแต่หนุ่มหล่อๆๆๆๆๆๆนะ

    ตอบลบ