วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

นิทานสาระ 2 : การวัด

ผลงานนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา บางส่วน 
การ์ตูนช่องสรุปออกมาเป็นนิทานเล่าเรื่อง เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 2 เรื่องการวัด
ได้แก่ การหาพื้นที่ การหาปริมาตร เวลา ทิศและแผนผัง การชั่ง การตวง การวัดความยาว ฯลฯ


ตัวอย่างชิ้นงานนักเรียน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น