วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คุณสมบัติของ 'มุม'

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อความเข้าใจ สาระที่ 2 : หน่วยมุมชวนหรรษา
   ขั้นชง : ครูสอบถามความเข้าใจนักเรียนเรื่องมุม 'จากสิ่งที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนี้ ทำไมของสิ่งนี้สามารถปรับขนาดของมุมได้ โดยเลือนไปตามขนาดที่ครูกางออกเรื่อยๆ ครูอยากทราบว่ามุมมีกี่ชนิด และคุณสมบัติของมุมแต่ละชนิด มีความหมายอย่างไรบ้าง?' (ครูนำไม้วัดมุม มาแนะนำนักเรียน พร้อมกางขนาดให้นักเรียนดู)
ครูให้นักเรียนแยกย้าย สือค้นหาข้อมูลเรื่องมุม จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด เป็นต้น
 
   ข้นเชื่อม : นักเรียนแต่ละคนสืบค้นหาข้อมูลใช้เวลาประมาณ 20 นาที ก่อนที่นักเรียนทุกคนจะกลับมารวมกันที่ห้องเรียนอีกครั้ง เพื่อจะมานำข้อมูลมานำเสนอกับเพื่อนๆ และคุณครูให้รับทราบข้อมูลจากนักเรียนแต่ะคน
ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถามอย่างต่อเนื่อง 'ใครมีความคิดเห็น/ความหมาย แตกต่างจากเพื่อนบ้างครับ?'
ก่อนที่ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหาความหมายของมุมแต่ละชนิดกัน เขียนไว้บนกระดาน
ครูทิ้งโจทย์การหาขนาดของมุมให้นักเรียนคิด ก่อนที่จะให้นักเรียนที่เข้าใจ โดยที่นำโจทย์ที่ให้หาคำตอบมาอธิบายให้ครูฟัง นักเรียนคนนั้นต้องสามารถประยุกต์ความรู้นำมาประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหานั้นได้
   ขั้นใช้ : ครูให้นักเรียนทำงานการหาตัวแปรจากขนาดของมุมที่กำหนดให้ จากตัวแปรภายในมุมนี้มีขนาดเท่าใด?
ก่อนส่งงานทุกครั้งครูจะตรวจงาน ตรวจสอบความเข้าใจนักเรียนแต่ละคน ด้วยการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอธิบายในชิ้นงานนั้น เพื่อตรวจสอบความเข้าใจจากงานของตัวเองอีกครั้ง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น