วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สาระ : จำนวนและการดำเนินการ(การหาร)

การหารคือการจัดกลุ่มของจำนวน ให้ได้กลุ่มล่ะเท่าๆกัน
การสอนการหารเพื่อความเข้าใจ ให้นักเรียนเกิดภาพในสมอง(visaul) แปลความสัมพันธ์ของการหารจำนวนออกมาเป็นภาพ ดังนี้ครับ..
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น