วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การดำเนินการจำนวน ชั้น ป.3

ชิ้นงานจากสมุดนักเรียนคนหนึ่งครับ..
ผมกำหนดตัวเลขให้ 4 ตัว ได้แก่ 4  9  8  7 
ให้นักเรียนใช้เครื่องหมาย + , - , x  ดำเนินการตัวเลขทั้ง 4 ให้ได้ผลลัพท์มากที่สุด..
มีมุมคนเก่ง..ให้นักเรียนทำโจทย์การคิดคนละ 1 ข้อครับ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น