วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ความสัมพันธ์ 'ตัวเลข' ที่อยู่ภายในวงกลม

ให้นักเรียนบอกว่าเลขที่เห็นในวงกลม
มีความสัมพันธ์อย่างไรกับทุกๆ จำนวนด้วยกันในวงกลม..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น